Koordinasyon

Hollman ve Hettinger’e göre “Amaçlanan hareket için,merkezi sinir sistemi ile iskelet-kas sisteminin karşılıklı uyum içinde etkileşimidir.”Hareketlerin sevk ve idaresinin sağlanması,koordinatif özelliklere bağlıdır.Koordinatif yetiler motorik öğrenme yetisinin temelini oluştururlar.Koordinatif özelliklerin düzeyinin yüksekliği oranında yeni ve daha zor tekniklerin öğrenilmesi çabuk ve etkili olur.

A)KOORDİNATİF YETİLERİN BÖLÜMLERİ

Tepki Yetisi: Bir yada birden çok uyaranlara karşı en kısa zamanda hareket etme yetisidir.Örnek atletizm ve yüzme sporlarında starttaki uyarıya verilen cevaplar.

Durum Değiştirme Yetisi: Birden bire ortaya çıkan durumlara karşı amaca uygun uyum sağlama.Örneğin basketbolda oyuncunun hücum anında önünde ani savunma yapan oyuncuyla karşılaştığında reverse yaparak yön değiştirmesi.

Oryantasyon Yetisi: Vücudun tümünün yada bir bölümünün kendini çevreleyen dış dünyaya karşı pozisyon değiştirmesi.Örnek futbolcu veya hentbolcünün topu rakipten saklaması.

Hareketi Bağlama Yetisi: Parça parça hareketin yada hareketlerin birbirine bağlanabilmesi.Örnek jimnastikçinin seri oluşturması.

Hareketi Ekonomik Kullanma Yetisi: Bir hareketin uygun şiddet ve hızda iletilebilme yetisi.Örnek golf sopasına mesafeye göre topa hareket uygulama.

Denge Yetisi: Hareket eden vücudun,değişen durum karşısında dengesini sağlayabilmesi.

Ritm Yetisi: Hareketi zaman ve mekan boyutu içerisinde akıcı ve dinamik bir şekilde metrik olmayan bölünmesidir.

Hareketin İletim Yetisi: Hareketin başlama ve bitirme süresi içinde,organ ve ekstremitelerin yer değiştirmesi.Hareket arka arkaya giden bir yol izler.

Hareketin Elastisite Yetisi: Hareketin maca uygun şekilde kassal gerilim ve frenlemesindeki dengeleme,hareketin başlangıcındaki ve bitirilişindeki elastikiyettir.Kas etkinliği ve bunu izleyen kas kasılması optimum şekilde koordine edilir ki yumuşak bir frenleme ve akıcılı elde edilsin.Bu yeti,sporcunun hareket yönündeki akıcılığını ve temel pozisyona dönüşündeki çabukluğu gösteren bir yetidir.Örnek yüksekten atlayınca sessiz ve yumuşak olmak gibi.

Hareketin akıcılığı ve Ahenkli Oluşu: Hareket bölümleri arasındaki kesiksiz gidiş,hareketin bölümlerinin zamansal ve üç boyutsal gidişte birbirlerine yumuşak ve uyumlu biçimde bağlanmasıdır.Hareket koordinasyonu önceden belirlenen bir hareket hedefine varan hareketlerin tüm bölümleri ile organizasyonu ve yapılmasını ifade eder.Buna göre koordinasyon sürecinin sonucu bir hareket söz konusudur.

Koordinasyon yetisinin gelişimi değişik yaş dönemlerinde değişik özelliklerin gelişimini içerse de genel olarak 7 yaşından başlayarak ergenlik başlangıcına kadar ki dönemde en üst düzeyde geliştirirler.

B)YETENEK SEÇME SÜRECİ

Yetenek arandıktan sonra gelecek ilk basamak nedir sorusu önemli bir organizasyonu çağrıştırmaktadır.Arama süresinde elde edilen veriler sporcuların kendi branşları için sahip oldukları yeteneğin temeline ışık tutacaktır.Bu veriler antrenöre nasıl bir program uygulayacağı hususunda yardımcı olmaktadır.

Seçme süreci birkaç grup yada kategoride toplanabilir:

  1. Ham Yetenek
  2. Performans Yeteneği
  3. Subjektif Antrenör Değerlendirilmesi

Bu üç süreç birbiriyle bağlantılı olarak desteklendiğinde sonuçta yeteneğin seçilmesi ve geliştirilmesi planlaması da sağlanmış olacaktır.Bu planlamada süreçlerin özelliğine uygun eğiticiler,programcı ve araştırmacılar gibi elemanlarla birlikte tesisler,alet ve malzemeler dikkate alınmalıdır.Planlama çalışmalarını organize edecek uygulanabilirliği sağlayacak ayrı bir ünitenin kurulması zorunlu görülmektedir.Kurulacak bu ünite spor federasyonları, okullar, kulüpler ,il ve ilçe spor kuruluşları,belediyelerle işbirliği gerçekleştirildiğinde daha çok yeteneğin spor yapar duruma getirilmesinde ilk adımı atmış olacaktır.

C)YETENEĞİN GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİ

İlgili branşlarda performans artırımı ve yarışmacı olma özelliğinin kazandırılması ifade etmektedir.

YETENEK

Antrenman biliminde yetenek dinamik bir kavram kabul edilmektedir.Sportif bir yetenek;kalıtımsal karakterler ve çevresel etkenlerin karşılıklı etkileşiminin bir ürünü olmaktadır.Gerçi kalıtımsal karakterlere böylece temel bir görev yüklenmiş olunmaktadır.Ancak bunların dıştan etki eden gelişim süreçleri yoluyla ortaya çıkabileceği koşulu da konmuştur.Yeteneğin doğumdan itibaren sabit olduğunu düşünmemek gerekir.Çünkü yeteneğin bileşenlere olan beceriler gelişebilir,ancak gelişmek zorunda da değildir.

Yorum Yap

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Mayıs Stadyum İçi Ulus / ANKARA
Bizimle İletişim Kurun
Tel: 0 (312) 310 71 74
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this