Sporun Çocukların Psikolojik Gelişimine Etkisi

PSİKOSOSYAL GELİŞİM VE SPOR

İnsanların doğumundan itibaren gelişim ile ilgili en önemli deneyimler fiziksel kontrolün sağlanmasıdır.

 • Nesneleri tutma-atma,
 • Emekleme,
 • Yürüme,
 • Koşma,
 • Zıplama,
 • Atlama vb.

10 yaşından itibaren yakın arkadaşlıklar ve paylaşma önem kazanır. Bu anlamda fiziksel hareketler, oyun ve spor çalışmaları insanların hayatındaki gelişme sürecinde önemli rol oynarlar. Çocuklar hareketleri öğrenmek için çok isteklidirler ve bunları denedikçe sevinç duyarlar.

Çocuklar fiziksel kontrollerini sağladıkça kendilerini başarılı bularak güvenleri artar.Oynamak ve becerilerini geliştirmek için dışarıdan sebeplere ihtiyaçları yoktur. Çünkü bunun için gereken motivasyon çocukta vardır.

Bu yüzden çocuklara spor programları düzenlenirken fiziksel becerilerini öğrenebilecekleri uygun ortamlar yaratılmalı, kesinlikle üst düzeyde sportif performans için zorlanmamalıdır. Amaç başarısızlık duygusu yaşatmak değil başarı duygusu yaşatmak olmalıdır. Aksi takdirde sosyal gelişmeleri gecikebilir.

Tenis gibi organize edilmiş oyunlar, özellikle çok değerlidir. Çünkü otoriteye karşı doğru şekilde reaksiyon göstermeyi, otoriteyle ve yaşıtlarıyla anlaşmayı öğrenmek için çocuklara koşullar sağlar. Bu yolla çocuk ve gençler kendisi ve başkaları arasındaki farklılıkları görür. Kendisinden daha iyi birilerinin bulunmasının kendi değerini ve başarısını azaltmayacağını öğrenir.

Çocukların spor programlarında ne aradıklarını bilmek çok önemlidir, çünkü çocuklar aradıklarını bulamadıklarında, onların isteklendime gittikçe azalacaktır ve yetenek gelişmesi zarar görecektir…

Çocukların spor deneyimlerinde ne aradıklarını keşfetmenin bir yolu, çocukların kendilerine sormaktır; diğer yolu ise çocukların kendi boş zaman faaliyetlerini nasıl düzenlediklerini izlemektir.

Yapılan araştırmalar, çocukların spor yaptıklarında, ilgilendikleri 4 şey olduğunu ortaya çıkarmıştır .  
1-Hareket
2-Harekete kişisel katılım
3-Kendi becerilerine uyan mücadele ve sonuçlar
4-Arkadaşlıkların pekiştirilmesi için fırsatlar

Spor, çocukların beklentilerine yanıt verecek, yoğun ve yıpratıcı rekabete dayanmayan ve neşeli programlar aracılığıyla gerçekleştirildiğinde sosyal gelişmeye olumlu etkide bulunmaktadır.

ÇOCUĞUN SPOR YAPMASINI ZORLAŞTIRAN PSİKOLOJİK ETMENLER

 • Dikkat ve davranım sorunları
 • Algılama sorunları
 • Duygu durum sorunları
 • İlişki ve iletişim kurma sorunları
 • Sınır sorunları
 • Yüksek beklentiler

SPORDA SINIRLAR

 • Çocuk-ebeveyn arasındaki sınırlar
 • Çocuk-antrenör arasındaki sınırlar
 • Antrenör-ebeveyn arasındaki sınırlar
 • Çocuklar arasındaki sınırlar

NEDEN TENİS?

Tenis  çocuklar için, fiziksel yönden sağlıklı olmanın yanı sıra, zihinsel ve duygusal gelişim yönünden de eşi bulunmaz bir spordur.

Spor psikologları kortta edinilen deneyimlerin getirdiği başarıların ve kazanılan psikolojik avantajların hayatın genel işleyişine de çok olumlu etkileri olduğu kanısındalar. Ayrıca bu olumlu psikolojik etkilerden bazıları hayatta başarılı ve mutlu olmak için gerekli olan duygusal zeka becerilerinin yansımasıdır.

Çalışma Ahlakı Geliştirmek: Tenis antrenmanlarında sarf edilen çaba çocuklara zor bir işe emek vermenin ve o konuda gelişmenin ne kadar değerli olduğunu öğretir.

Disiplin Anlayışı Kazanmak: Çocukların tenis oynarken geliştirmeye çalıştıkları beceriler, oyundaki rekabet ruhu ve oyunun ritmini koruma çabası disiplin anlayışının kazanılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur.

Hatalardan Ders Çıkarmak: Yetenekleri dahilinde tenis oynayabilmek hem tenis oyununda, hem de gerçek hayatta çocukların hatalarının farkına varmalarını sağlar. Ayrıca hatalardan ders çıkarmak, uygun çözüm için doğru alternatif ve stratejiler geliştirmek ve özellikle bu sayede hataların sayısını azaltmak konusunda beceri ve deneyim kazanmalarına yardımcı olur.

Rekabet Ruhu ve Azim: Tenis bireysel bir spordur. Bu sayede çocuklarımız gerek kort içerisinde, gerekse gerçek hayatta rekabetin, zorluklarla mücadele etmenin ve iniş-çıkışlarla başa çıkabilmenin başarıya giden yoldaki önemini kavrarlar.

Sorumluluk Duygusu: Oyun kurallarını uygulamak, tenis becerilerini geliştirmek için maç ve antrenman yapmak, gerekli malzemeyi tedarik ve muhafaza etmek çocukların sorumluluk duygularını geliştirmelerine yardımcı olur.

Olumsuz Şartları Göğüslemek: Çocuklar, oyun sırasında rüzgar, güneş gibi olumsuz etkenlere uyum sağlamayı öğrenerek, olumsuzluklara rağmen rekabet etmekten vazgeçmemek konusunda kararlı olma becerilerini geliştirirler.

Gerginlikle Başa Çıkabilmek: Teniste kazanılan ve kaybedilen sayılar ve her bir sayı arasında yaşanan gerginlik-rahatlama gibi zıt duygular, hayatta yaşanan gerginlik ve rahatlama süreçlerine çok benzer. Bu bakımdan, çocuklar tenis oynarken stresle başa çıkma becerilerini geliştirirler.

Plan ve Uygun Taktik Geliştirmek: Tenis oynamak plan yapmayı ve stratejik davranmayı gerektirir. Çocuklar bu sayede rakibin ne tür vuruşlar yapacağı ve hangi tür vuruşların nasıl karşılanabileceğiyle ilgili akıl yürütmeyi öğrenirler.

Problem Çözme Becerisi: Tenis; açılara, geometriye ve fiziğe dayalı bir spordur. Böylece, çocuklar tenis oynarken problem çözme becerilerini de geliştirmiş olurlar.

Performans Gelişimi: Tenis sırasında kişisel kontrolü elden bırakmamak ve konsantrasyon çok önemlidir. İyi tenis oynamak ve kazanmak için servis atmak,  servis karşılamak, oyunun ritmini kontrol etmek, baskı ve stresle başa çıkmak gibi bir çok etkeni yönetebilmek gereklidir.

Kazanılan bu beceriler çocukların değişik eğitim süreçlerinde girdikleri sınavlarda, ileriki hayatlarında yönetecekleri grup ve toplantılarda daha başarılı bir performans sergileyebilmeleri konusunda deneyimli olmalarını sağlar.

Nezaket, Saygı ve Sevecenlik: Her sporda olduğu gibi teniste de sporcu ahlakı, rekabet ederken bile rakibe karşı sevecen, saygılı ve nezaket sınırları dahilinde davranmayı gerektirir. Erken yaşlarda başlanan tenis çocukların adil bir şekilde mücadele etmeyi öğrenmesine yardımcı olur.

Sosyal Beceriler: Maç öncesinde ve sonrasında, oyun aralarındaki yer değiştirmelerde veya kort içerisinde rakiple kurulan iletişim ve etkileşim, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar.

Teşekkürler…

Yorum Yap

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Mayıs Stadyum İçi Ulus / ANKARA
Bizimle İletişim Kurun
Tel: 0 (312) 310 71 74
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this