tr
tr

Eğitim Metodolojimiz

Anasayfa » Eğitim Metodolojimiz

a) Temel Tenis

Temel Tenis Nedir?
4-5 yaş ve daha küçük çocuklara yönelik Temel Hareket Gelişimi ve aynı zamanda onları tenis vb. birçok spora mükemmel bir atletik gelişim proğramıdır.
Bu yaştaki çocukların küçük birer sünger gibi her verileni aldığı bilinciyle, Temel Tenis programında bütüncül yaklaşım modeline dayanan dolaylı öğrenme imkanları bir araya getirilmiştir. Çalışırken eğlendirmenin yanısıra okuma-yazma, matematik, sosyal beceriler, dinlenme ve problem çözme gibi beceriler de öğretilmektedir.

Çocuğumu Niye Göndermeliyim?

Özgüven
Küçük yaşlarda programa dahil olan çocuklar, sonraki yaşlarda katılacağı sportif çalışmalarda daha özgüvenli olacaklardır.

Hareketlilik ve Koordinasyon
Belli kaslar ve eklemlerini kullanarak belirli hareketleri gerçekleştiren çocuklar yakın zamanda bu elemanlarını kontrol etmeye başlayacaklardır. Bu onların mükemmel sporcu olmalarını garanti etmez ama iyi bir sporcu altyapısına sahip olmalarını ve yaşam boyu zevk alarak spor yapmalarını sağlar.

Sosyal Etkileşim
Spor aracılığıyla akranlarıyla bir araya gelen çocuklar, arkadaşlıklar oluşturacak onlarla oynamayı ve etkileşimde bulunmayı öğrenecektir.

Spor Eğlencedir
Küçük yaşlarda hareket etmeyi öğrenmek eğlencelidir. Bu yaşlarda spor yapma alışkanlığı edinen çocukların ileride daha sağlıklı ve aktif birer yetişkinler olacağı yönünde bilimsel çalışmalar bulunmaktadır.

Okula Hazırlık Becerileri
Her temel tenis dersinde atletik becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra okuma-yazma, matematik becerileri, renkler, şekiller vb. ilk öğretime hazırlık becerileri de öğretilir.

Temel Hareket Becerileri
Temel tenis programı çocukların gelecekteki spor yaşantıları için gerekli önemli alanların gelişimini hedeflemektedir.

Alan Farkındalığı
Çocukların; mesafe, yön, yükseklik, boyutlar ve alan kavramlarını tanıması ve anlaması sağlanmaya çalışılacaktır.

İnsalarla İlişki
Çocuklar oynayarak ögrenirken, akranlaryla beraber çalışmayı ögrenip, işbirligi yapmayı anlayacaklardır.

Nesne Kontrolü
Atma. tutma, topa ayakla vurma becerilerini, elle ve raketle yapılacak top kontrol egzersizleri ile diger ekipmanlarla yapılacak nesne kontrol egzersizlerini yapmak ögretilecek becerileri arasında yer alacaktır.

Hareketlilik
Çalışma alanı içerisinde farklı sekillerde hareket etmeyi ögrenmek koordinasyon ve çabuklugu gelistirecektir.

Vücut Farkındalığı
Denge, rotasyon, bükülme, burulma vb. Lokomotif olmayan vücut becerileridir. Bunlar çocuklarda mükemmel bir vücut farkındalığı ve koordinasyon gelişimine yardımı olur.

Beyin
Dinleme, anlama, problem çözme vb. bilissel becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra programın okula hazırlık becerilerini de ögretecektir.

b) Temel Tenis Aşamaları

Çocuklara göre uygun hale getirilmiş malzemeler ve saha ölçüleri oyuncuların en verimli tekniği geliştirmesinde ve normal sahada normal top kullanılarak gerçekleştirilemeyen taktiksel durumların uygulanmasına yardımcı olur.

c) Performans ve Yüksek Performans

Üst düzey performans oyuncusu yetiştiren sistemimizin hedefi sahip olması gerekli beceriler yönüyle, sporcuyu eksiksiz yüksek performansa taşımaktır. Bu da uzun dönem oyuncu planlamasından geçer.

Teniste yüksek performansa ulaşmak için gereken eğitim planı 7-10 yıl arasındadır. Uzun dönem programında her yaş grubuna ait geliştirilmesi mutlak gerekli fiziksel/teknik/taktik/mental birçok beceri vardır. Oyuncuların en üst düzeyde performans sağlamaları için büyüme ve gelişme aşamaları göz önünde bulundurularak beceri ve yetenekleri uygun dönemlerde spesifik bir şekilde akademimizce planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Akademimizde potansiyel geliştirme süreci temelde her biri farklı özelliklerden oluşan 2 ana başlık altında 4 aşama ve yaş gruplarından oluşan uzun dönem programı uygulanmaktadır.

Tenisçinin gelişimi için doğru zamanda doğru şeylerin yapılması gereğine inanan akademimizin uzun dönem planı aşamalarıyla birlikte bu bölümde belirtilmiştir.

Uluslararası düzeyde başarı, yalnızca sporcunun çalışması, yetenekleri ve becerileri ile değil, ciddi bir teknik ve destek ekibiyle mümkündür. Akademimiz, ulusal ve uluslararası üst düzey bir oyuncu olmayı hedefleyen sporcular için adım adım kariyer planı oluşturur.

-Bireye özgü hedeflerin belirlendiği ve tüm çalışmaların bu doğrultuda planlandığı bu bölümde öncelikle oyuncunun kişisel değerlendirmeleri (teknik-taktik-fiziksel ve mental) yaşa ve seviyeye göre yapılıp, bu bilgiler ışığında hedefler belirlenip bu hedeflere uygun antrenman programları hazırlanır.

-Programlar, oyuncunun kişisel gelişimlerine ve özelliklerine uygun olarak, bireysel ve grup çalışmaları şeklinde uygulanır.

-Sporcunun bireysel niteliklerinin geliştirilmesi ve başarıya odaklı olarak doğru yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu da ciddi bir teknik ve destek ekiple mümkündür.

-Kariyer yolculuğunda ilerleyen sporcuların antrenman, eğitim, sağlık, sakatlığın önlenmesi, profesyonelliğe geçiş ve bu seviyede gelişimlerinin sürdürülmesi, ssporcuların yaşam tarzının takibi ve yaşam aktiviteleriyle birlikte, beslenmelerinin düzenlenmesi teknik ekibin denetiminde en iyi seviyede tutulması sağlanır..

Whatsapp
Yönetici
Yönetici
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?